Atsusacon Privacy Statement

Wij, Atsusacon (…wordt verwezen als ‘Atsusacon’ of ‘wij’) willen u, de Atsusacon gebruikers en bezoekers van de website en het evenement, via dit privacybeleid informeren over het type en rijkwijdte van het verwerken van persoonlijke informatie. Onze website en evenementen worden constant herbekeken en verbeterd. Hiermee in lijn wordt het privacybeleid regelmatig herbekeken en verbeterd. Dit is vooral van toepassing op procedures waarbij we gebruiksanalyse uitvoeren, alsook wordt het gebruikt om de effectiviteit van reclamemethoden en vergelijkbare diensten, met name diegene die toebehoren aan derde partijen. De huidige status van elke van deze services kan gevonden worden in de tabel op het einde van dit statement omtrent het privacybeleid.
We willen echter volledig transparant zijn. We nemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat maatregelen getroffen worden in correspondentie met de Europese Data Beschermingswet en dat deze maatregelen worden toegepast om een adequaat niveau van data bescherming aan te bieden.

Gebruik van persoonlijke data

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke data (in overeenstemming met de definities uit de GDPR) om onze services te kunnen aanbieden. De promotie van onze producten en de voorziening van informatie omtrent product functies, etc. voor Atsusacon’s bezoekers alsook geïnteresseerde partijen is daar een natuurlijk onderdeel van. De omvang van het verwerken van persoonlijke data is afhankelijk van het gebruik van de website: zij het gewoon wanneer de website bezocht wordt, of als een Atsusacon gebruiker de website gebruikt.

Het verwerken van persoonlijke data die toebehoort aan Atsusacon bezoekers: welke informatie wordt bewaard en hoe wordt het gebruikt?

Informatie omtrent het gebruiken van de Atsusacon website door geregistreerde gebruikers:

Wanneer gebruikers de Atsusacon website bezoekers, verzamelt en stelt de Atsusacon server automatisch een activiteitenlog op. Deze log bevat informatie omtrent de activiteit (het aantal logins, etc.), statistische data (zoals v.b. browser type, datum en tijd van toegang en cookies id) alsook het IP adres van de bezoeker.

Opslag van cookies op uw computer/apparaat:

Cookies zijn kleine tekstbestanden opgeslagen op uw computer. Cookies worden het vaakst opgeslagen voor de lengte van uw huidige sessie, met name tot wanneer u uw browser sluit, maar in sommige gevallen worden ze langer bewaart. We willen dan ook deze kans nemen om u info te verschaffen omtrent volgende cookie technologie:

Formulieren:

Wanneer u een eender soort formulier inzend via de Atsusacon website, wordt een kopie bewaard op onze server. Alle informatie ingevuld op deze formulier wordt bewaard tot het evenement afgelopen is, waarna we deze informatie verwijderen binnen de 30 dagen.

Betalingsinformatie:

WIJ BEWAREN OF BEHANDELEN GEEN INFORMATIE OMTRENT BETALINGEN, onze third-party service Ticketscript (zie onderaan deze pagina) behandelt al deze informatie discreet en we moedigen u dan ook aan om hun privacybeleid door te nemen. Alle verkeer van onze Atsusacon server naar de Ticketscript server wordt veilig behandelt onder SSL encryptie.

Data van bezoekers delen

De data van Atsusacon bezoekers wordt niet verkocht aan derde partijen. Wij delen of geven geen persoonlijke informatie vrij zonder uw expliciete toestemming, behalve:

  • Indien we bij wet verplicht worden

Encryptie:

Voor de http encryptie (TLS) van de Atsusacon website gebruiken we de gratis service van “CloudFlare”. Via de integratie van encryptie-certificaten kan Atsusacon een zogezegde transport encryptie voorzien die de communicatie van een Atsusacon site beschermt tegen ongewenste toegang via onbevoegde derde partijen.

Uw rechten:

Informatie:

We zijn blij u te kunnen informeren over welke informatie door ons bewaart werd of word over u (recht tot informatie van de betrokken partij in lijn met §34 BDSG). Deze informatie is gratis, wordt direct verwerkt en wordt normaliter naar u verzonden via email (alsook via post bij specifieke aanvraag). Om zo toepasselijke en gedetailleerd mogelijke informatie te verkrijgen, vragen we u ons specificaties omtrent persoonlijke data en het type hiervan te verschaffen (waar nodig). Om te verzekeren dat de persoon die deze beschreven informatie aanvraagt ook de persoon in kwestie is, vragen wij een bewijs van identiteit. Dit kan in de vorm van een kopie van een officieel identificatie document zijn. Zorg alstublieft voor het verwijderen of verduisteren van serienummers en paspoortnummers van deze kopies. Deze kopies worden enkel gebruikt om u te identificeren en uw aanvraag te verwerken.

Rechtzetting, verwijderen of blokkeren:

In lijn met de GDPR wetgeving, hebt u recht op een aanvraag om alle persoonlijke data verzamelt over uw persoon recht te zetten, te verwijderen of te blokkeren. Zo’n aanvraag kan verstuurd worden via elke tekstvorm, v.b. per post of via het volgende e-mailadres: [email protected]

Aanpassingen aan dit privacybeleid

Met transparantie in ons achterhoofd, zullen we dit privacybeleid regelmatig bijwerken. In het geval van opmerkelijke veranderingen waarbij de rechten van Atsusacon bezoekers kunnen aangetast worden, zullen we vooraf deze veranderingen meedelen (via e-mail, bijvoorbeeld) en waar toepasselijk u informeren over de beschikbare verhaalprocedures.

Lijst van geïntegreerde diensten:

WordPress & Woocommerce
Blog-Systeem
Wordpress
San Francisco
https://wordpress.org/about/privacy/

TicketScript door EventBrite
Betalingsverwerker & Ticket Management Systeem
EventBrite,
155 5th St, 7th Floor,
San Francisco, CA 94103
https://company.ticketscript.com/nl/privacy/
https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-policy?lg=en_US