Geschiedenis

Ganbaro vzw is een organisatie die ernaar streeft om de Aziatische, en specifieker de Japanse, cultuur bekender te maken in Vlaanderen. Oorspronkelijk lag er een sterke focus op de anime- en mangacultuur, maar dit is ondertussen uitgebreid naar zowel moderne (pop-) cultuur alsook traditionele cultuur. Ons doel is om dit alles in de schijnwerpers te zetten door evenementen, voorstellingen, workshops, enz te organiseren. Daarnaast is de aanwezigheid van onze vzw op andere evenementen een belangrijk middel om dit doel te bereiken.

Atsusacon is een jaarlijkse conventie die al sinds 2011 plaatsvind. Dit evenement wordt georganiseerd door Ganbaro vzw, opgericht door Vincent Peerlinck, Jonathan Oppeel, Rob Loots en Timothy Hossfeld. De eerste edities vonden plaats in Antwerp Expo, waarna de conventie zich verplaatste naar Gent ICC.